Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 

 

 

Wszyscy uczniowie zobowiązani są do:

  • Uczęszczania do szkoły codziennie, chyba że posiadają prawne usprawiedliwienie nieobecności.
  • Przestrzegania regulaminów klasowych.
  • Traktowania personelu, innych uczniów i członków społeczności szkolnej z godnością i szacunkiem.
  • Posiadania własnego kalendarza i przynoszenia go do szkoły każdego dnia. Rodzice powinni od czasu do czasu sprawdzać kalendarz ucznia.

Jakiekolwiek zachowanie narażające bezpieczeństwo innych takie jak napastowanie, zastraszanie czy działania niezgodne z prawem nie będzie w naszej szkole tolerowane.

Statut Zespołu Szkół w Kryłowie i Wewnątrzszkolny System Oceniania

Regulamin dotyczący zasad bezpieczeństwa uczniów w czasie dowozów autobusem szkolnym

Warunki korzystania przez uczniów z podręczników

Hymn Zespołu Szkół w Kryłowie + tekst

Zespół Szkół w Kryłowie
Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich i Publiczne Gimnazjum w Kryłowie

Kryłów, ul. Hrubieszowska 4, 22-530 Mircze

Telefon/Fax +48 (84) 651 98 15
E-mail

spkrylow@poczta.onet.pl

NIP 919-17-43-454