Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Pilne ogłoszenia!

 

 

 

 

"...wychowujemy człowieka, którego celem życiowym jest świadome kształtowanie swego losu w harmonii ze społeczeństwem i potrzebami Ojczyzny" 

Do naszej szkoły uczęszcza ponad 150 uczniów. 
Dzięki wysokim oczekiwaniom kierowanym pod adresem wychowanków oraz klimatowi szkoły, który sprzyja uczeniu się, nie ma większych problemów z osiąganiem zadowalających wyników w klasyfikacji końcoworocznej, a wielu uczniów uczestniczy w konkursach przedmiotowych i zajmuje w nich liczące się miejsca. 

W szkole zatrudnionych jest 23 nauczycieli. Wszyscy posiadają wymagane wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym. Każdy nauczyciel uczestniczy w wybranych formach doskonalenia zawodowego, niektórzy ukończyli, bądź kontynuują studia podyplomowe. 

Dysponujemy: 
biblioteką
świetlicą
pracownią komputerową
kompleksem socjalnym z kuchnią i jadalnią
salą gimnastyczną
placem zabaw
boiskiem do piłki nożnej
boiskiem do piłki ręcznej i siatkowej
pomieszczeniami dla administracji i obsługi
filią biblioteki gminnej

Oferta edukacyjna naszej szkoły obejmuje: 
punkt przedszkolaka
oddział zerowy
kształcenie zintegrowane
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
wychowanie ekologiczne i środowiskowe w nauczaniu zintegrowanym
zajęcia z wychowania komunikacyjnego
udział w kółkach zainteresowań
możliwość działania w organizacjach szkolnych
zajęcia świetlicowe

Zespół Szkół w Kryłowie
Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich i Publiczne Gimnazjum w Kryłowie

Kryłów, ul. Hrubieszowska 4, 22-530 Mircze

Telefon/Fax +48 (84) 651 98 15
E-mail

spkrylow@poczta.onet.pl

NIP 919-17-43-454